Telefon: +421 911 209 543 - E-mail transtradeslovakia@stonline.sk

Nákladná doprava


V rámci neustáleho zlepšovania sa a akého si vývinu sme sa rozhodli v roku 2018 s nákupom a prevádzkovaním vlastnej dopravy, postupne sme v tejto oblasti obstarali vozový park :
2x ťahač Volvo +  návesy 50m3
2x ťahač MAN + návesy 42 m3
1x ťahač Volvo + náves 30 m3
1x ťahač Volvo + náves 28 m3
1x ťahač MAN + náves 24m3
Po viacročných skúsenostiach s externým prevádzkovaním dopravy sme cielene prierezove vyskladali náš vozový park tak, aby sme dokázali pokryť rôznorodé požiadavky zákazníkov. Od prepravy poľnohospodárskych komodít vyžadujúcich objem až po najmenší náves na trhu, ktorý sa dokáže otočiť takpovediac aj „na dvore“. Veríme, že aj týmto rozšírením našich služieb nájdeme ďalší krok k upevneniu našej pozície na trhu.