Telefon: +421 911 209 543 - E-mail transtradeslovakia@transtradesk.sk

Kto sme ?

O firme:
 

Firma bola založená v roku 2005 a ako nám už môže napovedať jej názov, je zameraná na dopravu a obchod.
Predmetom obchodu je nákup a predaj stavebných – voľne ložený komodít, ktoré sú drvené kamenivá, riečne štrkopiesky a piesky. Od svojho začiatku sme sa snažili získať a uspokojiť zákazníkov či už najmä v stavebnom, ale aj hutníckom či chemickom priemysle, vačších či drobných živnostníkov a v neposlednom rade obyvateľstvo. Naším cieľom je spokojný zákazník, ktorý má nami dovezený materiál na svojej prevádzke, stavbe či sklade. Ročná produkcia predaného materiálu predstavuje cca. 150 tis.ton, snažíme sa o vytvorenie priaznivých a garantovaných cien, kvalitu, garanciu a včasnosť dodávok, flexibilitu. Za takmer 15 ročné pôsobenie v tejto oblasti sme sa stali tradičným dodávateľom pre spokojnosť Vás našich zákazníkov.